เปิดแพลตฟอร์ม BBnova อี-คอมเมิร์ซสัญชาติไทย

       BBNova แพลตฟอร์มบริการอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะลุยตลาดดันสินค้า SMEs และ OTOP ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนสู่ตลาดโลก หนึ่งเดียวที่ทำให้การค้าขายแบบค้าส่งง่ายขึ้น ด้วยหลากหลายบริการครบวงจรแบบ One-Stop Service สนับสนุน 3 ภาษา พร้อมบริการแปลภาษา CLMV เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงาน Startup Showcase ภายในงาน TIDE2016 :B2B   E-Commerce พร้อมเตรียมเปิดตัว BBBiz แอพสำหรับการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ตัวแรกของประเทศไทยอีกด้วย

       ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซเก้ จำกัด เปิดเผยว่า BBNova คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Platform)แบบ B2B สำหรับอาเซียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย รวมไปถึงในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสทำการค้าขายแบบค้าส่งกับผู้ซื้อจากทั่วโลก ด้วยสโลแกนที่ว่า BBNova:Commercing ASEAN เพื่อให้การค้าขายเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกราบรื่น และง่ายดายที่สุดกับผู้ประกอบการทุกฝ่าย ซึ่งแพลตฟอร์ม BBNova มีความสามารถในการให้บริการทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อได้ ครบวงจรในที่เดียวแบบ One-Stop Service อีกทั้งผู้ประกอบการยังมั่นใจได้ เพราะ BBnova ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DITP ) ให้เข้าร่วมแสดงผลงาน Startup Showcase ภายในงาน TIDE2016 :B2B E-Commerce อีกด้วย

       BBNova เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่ผู้ประกอบการสามารถขายส่งสินค้าแบบออนไลน์ได้ทั้งในประเทศไทยและกลุ่ มประเทศอาเซียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคนิ คการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยกระจายข้อมูลสินค้าไปยังตลาดเป้าหมายทั่วทุกมุมโลก ผู้ประกอบการจึงสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศได้โดยตรง และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนในท้ายที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการจะมีพื้นที่ ในแพลตฟอร์มเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับบริการของตนเอง อีกทั้งแพลตฟอร์มยังมี ระบบนำเสนอบริการต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการที่กำลังอยู่ ในสถานการณ์ที่ต้องการใช้บริการนั้นจริงๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับทั้งผู้ ประกอบการและทางสินค้าของตัวเอง