ตรวจสอบเลขพัสดุ

ค้นหา

ผู้ให้บริการขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex
วันที่/เวลา ส่งสินค้า ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ
2016-06-18 00:00:00 คุณ ณิฐินี EQ257673225TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 062016000001
2016-05-19 14:22:00 คุณสุพัตรา EQ224250167TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2016-05-03 14:47:00 คุณสุปรียา RJ821253996TH ไปรษณีย์ไทย 042016000002
2016-04-25 00:00:00 คุณพิชชานันท์ EQ242079041TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2016-04-23 10:09:00 พ.ต.หญิงอรวดี RJ821208189TH ไปรษณีย์ไทย
2016-04-18 00:00:00 คุณศรัณย์ภัทร RJ822677078TH ไปรษณีย์ไทย
2016-04-07 13:53:00 คุณสุมณฑา RK219327230TH ไปรษณีย์ไทย
2016-04-07 13:53:00 คุณอุดม EQ086393528TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2016-03-28 17:11:00 คุณรัชนีพร RJ822589775TH ไปรษณีย์ไทย 032016000002
2016-03-26 11:10:00 คุณแคท PB549882344TH ไปรษณีย์ไทย
2016-03-21 11:27:00 คุณศันสนีย์ RJ820141375TH ไปรษณีย์ไทย
2016-03-19 11:05:00 คุณน้ำฝน RJ822621670TH ไปรษณีย์ไทย
2016-03-16 11:25:00 คุณชญานิษฐ์ EQ086223492TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 900010717108
2016-03-09 10:55:00 คุณนวรัตน์ RJ821120080TH ไปรษณีย์ไทย 032016000001